Kezdőlap

Cseh Imre (alsó-csernátoni),

magyar emigráns, született 1805. évben; több ideig lakott Törökországban, melyről munkát adott ki; a szabadságharcz előtt hazajött és mint honvéd-százados részt vett Háromszék önvédelmi harczában, hol szervező tehetsége, hősi bátorsága, valamint diplomatikai ügyessége által egyaránt kitünt. A szabadságharcz után kelet felé menekült; Kiutahiában mint Kossuth tolmácsa szolgálatot tett a menekülteknek. Kossuth távoztával Konstantinápolyba költözött, hol a honfitársai, valamint a törökök által egyaránt nagyrabecsült férfi 1852-ben inlázban halt el. Ott nyugszik a sokat hányatott hazafi a grand-campoi reform. temetőben; sirja felett szép márványemléket helyeztek a konstantinápolyi magyarok.

Kertbeny, Namensverzeichniss Ungrischer Emigration seit 1849. Brüssel u. Leipzig, 1864. 9. l.

Orbán B., Székelyföld III. 98.

Bakk Endre, Bak és Jancsó család története 190. l.

P. Napló 1891. 246. sz.