Kezdőlap

Cseh János,

élt a jelen század elején.

Kézirati munkája: Hazafiui elmélkedés s intés a bölcselkedő ifjakhoz. (M. n. múzeum kézirattárában.)