Kezdőlap

Cseh László (szent-katolnai),

kir. tanácsos, 1778-ban Szatmármegyében főszolgabiró volt és 1810-22 közt mint Tolnamegye alispánja szolgált. Meghalt 1824. jan. 26. Bölcskén Tolnamegyében.

Ujesztendei költeménye a Széplit. Ajándékban jelent meg (1824.)

Munkái:

1. Ill. dno comiti Francisco Győry de Radvány I. com. Tolnensis supremi comitis officii administratori gratiosissimo dum benigne collatum adiret. Budae, 1822. (Költemény.)

2. Eccloga Exc. ill. ac rev. dno Petro Klobusiczky de eadem, archi episcopo Colocensi... affectus veteranae amicitiae. U. ott, 1822. (Költemény.)

Utolsó éveiben is több munkát adott ki, nevének kezdő betűivel jelölve.

Nehány költeménye 1820-24-ből kéziratban megvan a m. n. múzeumban.

Tudom. Gyűjtemény 1824. I. 135.