Kezdőlap

Cseh (Boehm, Böhme Márton),

a brandenburgi fejedelem főlovászmestere; 15 éves korában 1577-ben Kurtzpach Zsigmond ezredessel Németalföldre ment és mint lovász három évig szolgálta ott urát; azután vele együtt Magyarországba jött és itt Rosel Claudius ezredesnél hét évig mint gyógykovács működött Szt-Endrén a lovasságnál. Egernél a törökök elfogták és Konstantinápolyba vitték, hol Mustafa pasánál 15 font lánczczal a lábán sánczmunkát végzett és a lovak körül szolgált két évig, midőn egy zsidó kiváltotta és a gályára vitte; onnét Afrika partjaihoz közel uszással menekült meg; törökűl és magyarúl jól beszélvén Moldván keresztűl Magyarországba jött a fekete német lovassághoz és Kollonics Szigfrid szolgálatába állott. 1587-ben Szikszónál a törökök ellen harczolt. Ezután I. Keresztély szász választó fejedelem vette magához, ki többször küldte Magyarországba lovakat vásárolni s urával együtt három hónapot Francziaországban töltött; végre a brandenburgi udvarhoz került. Lovak orvoslásával is foglalkozott, de irni, olvasni nem tudott, azért tollba mondta tapasztalatait. Hazai iróink magyarországi nemes származásúnak irják, ő azonban ezt nem emliti.

Munkája: Ein neu Buch von bervehrten Ross Artzeneyen, darinnen allerhand statliche Experiment und Arzneyen; wie die in Türkeyen, in Ungarn und Niederlanden... zum Hauffen gesamlet und getragen... jetzo zu zwölften mahl mit mehreren Kunststücken verbessert in Druck verfertiget. Leipzig und Franckfurt, 1697. (Az ajánlásban, mely 1618-ban Berlinben kelt Martin Böhme aláirással, szerző leirja viszontagságait). Ezen munka magyar nyelven következő czímmel jelent meg: Lovak orvosságos uj könyvecskéje. Németből ford. Lőcse, 1656. (Cseh Márton névvel. Ujra nyomatott 1676. U. ott. Pesten 1797. és 1822.)

Bod, M. Athenás 309.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. I. 188.

Sándor István, M. Könyvesház 38.

Katona, Historia Critica XXXII. 917.

Szinnyei Könyvészete 115.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 384. 496.

Petrik Bibliographiája.