Kezdőlap

Cseh Menyhért,

kath. plébános, szül. 1813. jan. 3., misés-pappá szenteltetett 1836. okt. 8., azután Endrődön és Belényesen volt káplán; 1842-ben lett micskei plébános, hol mint nyug. lelkész 1883. febr. 9. meghalt.

Munkája: Sziv-taps, melyet 1835 eszt. sz. Iván hava közepén a midőn ft. Rózsa Ferencz úr a n.-váradi sz. székes egyháznak kanonokjává neveztetnék, érzett. Nagyvárad, 1835. (Költemény.)

Schematismus M. Varadinensis 1839-80.

Petrik Bibliographiája és Bunyitay Vincze szíves közlése.