Kezdőlap

Cseh Miklós.

Munkája: Nográd vármegye első alispánjának Tihanyi Ferencz urnak nyilvánított hála-érzetek 1835-ik évi október 19. napján mint a megye uj törvényházának megnyitása ünnepén. Pesten, 1835. (Költemény.)

Petrik Bibliographiája.