Kezdőlap

Csehi (P.) András,

Cs. István diószeghi ev. ref. lelkész fia; a debreczeni főiskolában theologus volt, midőn Komáromi Csipkés György ottani tanár elnöklete alatt vitatkozott a következő munkával:

Disputatio theologica de lamiis veneficis secunda. Varadini, 1656. (K. Csipkés György munkája.)