Kezdőlap

Csehy Ferencz,

jezsuita tanár, szül. 1652-ben Marosvásárhelyt; a humaniórák végeztével a jezsuita rendbe lépett, mire Erdélyben a latin nyelv tanára és magyar egyházi szónok volt. Meghalt 1676-ban Marosvásárhelyt.

Lud. de Ponte elmélkedéseit fordította magyarra, de ennek befejezésében betegeskedése és halála megakadályozta; később Wenner Jakab, győri származású magyar jezsuita és a bécsi társháznak igazgatója fejezte be és 1717-ben adta ki e czímmel: Dupont Lajosnak szent elmélkedései.

Horányi Nova Memoria. (Halála évét 1776-ra teszi.)

Figyelő III. 400.