Kezdőlap

Csehy István.

Két költeménye jelent meg a Szépliteraturai Ajándékban (1824 és 1826): Tek. Beleházi Bartal György urnak t. n. Pozsony vármegye első alispányi hivatalra való választására aug. 4. 1823. és Nagyméltóságú Erdődi gróf Pálffy Leopold urnak t. n. Pozsony vármegye örökös főispánjának halálára, mely 24. febr. 1825. történt. (Mindkettőnek censurai példányai a m. n. múzeum kézirattárában.)