Kezdőlap

Csehy József,

szent Ferencz-rendi szerzetes, szül. 1730-ban Csukárdon Pozsonymegyében, 1749-ben beöltözött és 1753-ban misés-pappá szenteltetett. Két évig készült a bölcseleti tanszékre, mire Nyitrán öt évig tanított philosophiát; később a theologiát adta elő s 1762-től 1772-ig a kanoni jogot, 1777-től 1779-ig az esztergomi szentszéknek ülnöke volt. Miután több rendházban mint főnök működött, betegség lepte meg, mire a szent-lászlói rendházba vitette magát, hol 1791. jún. 12. meghalt.

Kézirati munkái: Vétséglő törvénytudás állításai Theresia alkotmánya szerint; latinból magyarra fordította 1797-ben, 4-rét 328 lap (a m. n. múzeum kézirattárában). Deliria seu impiae et fatuae opiniones incredulorum huius temporis, utpote deistarum, naturalistarum nec non aliorum indifferentistarum et tolerantistarum detectae et confutatae per peculiares dissertationes (a Ferencz-rendiek mosonmegyei társházában.)

Farkas, Scriptores 83.