Kezdőlap

Csehy József,

első rendű kapitány a császár nevét viselő lovas magyar ezredben, szül. 1778. márcz. 2. Olgyán Pozsonymegyében és orosz ágyú-golyó által esett el 1812. szept. 29. Lubló mellett Lithvaniában.

Kazinczy Ferenczczel folytonos levelezésben állott halálaig. Ezen levelekből az első Przemyslből 1802. nov. 18. keltezve megjelent a Kazinczy Ferencz Levelezése II. kötetében; a többi következni fog a Kazinczytól hozzá irt levelekkel együtt. Ugyancsak Kazinczy irt róla hosszabb életrajzot is, mely eredeti munkáiban lesz közölve. Két odát közöl tőle Virág Benedek Poetikájában (Pest, 1801.)

Arczképe Dorfmeister S. rajza után 1806-ban Mansfeld J. G. által rézbe metszve megjelent Kazinczy összes műveinek IV. kötetében.

Kazinczy Ferencz, M. Pantheon 375.

Kazinczy F., Levelezése II.