Kezdőlap

Cseh-Szombati Dániel,

a kir. tábla jegyzője, Cs. Sz. József unokaöcscse; 1810-ben a debreczeni ev. ref. főiskolában ötödéves togátus diák volt. Meghalt 1815. máj. 21. Pesten 26 éves korában.

Munkái:

1. Carmen dignis honoribus dni Josephi de Cseh Szombati fraterna pietate dicatum die 10. Martii 1810. H. n.

2. Epithalamium in nuptias augustas anni 1810.

3. Ill. dno Sigismundo Szögyény quum ad excelsam cameram imperialem promoveretur mense Januario anni 1815. Pestini.

A budapesti ev. ref. egyház anyakönyve I. köt. 3. szak. 15. l.