Kezdőlap

Csejtey József,

elemi iskolai tanító Pesten, hol 1866. jan. 12. meghalt tanítói pályájának 36, életének 58. évében.

Munkája: Igen könnyü és minden számra hazsnálható fejbőli számolás gyermekek számára kérdésekbe és feleletekbe alkalmazva. Buda, 1842. (Magyar-német czím és szöveg.)

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.