Kezdőlap

Cseke (Tseke) István,

jezsuita tanár, szül. 1628. nov. 30. Vasvármegyében; 20 éves korában lépett a rendbe; 1656-ban Nagyszombatban tanulta a theologiát és több évig különböző helyeken tanította a rhetorikát, philosophiát, theologiai moralist; a Rákóczi-udvarnál, hol nyolcz évig lelkészi hivatalt viselt, 1679. márcz. 28. meghalt.

Munkái:

1. Corona Sopho Basilica, S. Stephani protoregis Ungariae, et S. Stephani proto-martyris. Tyrnaviae, 1662. (Névtelenűl.)

2. Symbolum Philosophorum. U. ott, 1663.

3. Memoria saeculorum gemini e Scythia Hungarorum egressus, carmine decantata. Cassoviae, 1666.

Katona, Historia Critica XXXVI. 777.

Fejér, Historia Academiae 36.

Stoeger, Scriptores.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 273. 279. 296.