Kezdőlap

Csekő Gusztáv,

a pápai ref. főiskola ének- és zenetanára, szül. 1835. jún. 16. Alsó-Eörsön Zalamegyében, hol atyja ref. lelkész volt; a pápai ref. főiskolában végezte a gymnasiumi és theologiai tanfolyamot és 1855-58-ig a főiskola ének-tanítója volt; 1858-tól 1879-ig a magyar szinészetnél mint karmester és zeneszerző működött 1879-ben a pápai ref. főgymnasium és tanítóképző intézetben ének- és zenetanárrá választották és ő vezette a főiskolai énekkart is. Meghalt 1890. szept. 29. Pápán.

Szinészkedése alatt irta az Aratók dala cz. pályadíjat nyert művet s számos dalt Blaháné és Tamássy számára. Zeneműveinek sajtó alá rendezésében érte őt a halál.

Dunántuli Prot. Lap 1890. 40. sz.

Budapesti Hirlap 1890. 283. sz.