Kezdőlap

Cselingárián Jakab,

az orosz nyelv tanítója Budapesten, szül. 1858-ban Achalkalakiban Orosz-Örményországban; tanulmányait szülőhelyén az örmény népiskolában kezdte s Tifliszben az orosz gymnasiumban folytatta; ezután Németországba ment; két évig Münchenben és Halléban a természettudományokkal s gazdasági tanulmányokkal foglalkozott. 1885-ben Magyarországba jött és itt mint az orosz nyelv tanítója meghonosodott.

Németországban tartózkodása alatt az armeniai lapokba irt európai tanulmányairól és élményeiről; 1885 ta leginkább a Revue ďOrientbe és a szamosujvári Armeniába dolgozik, mely folyóiratnak rendes munkatársa s az örmény népek irodalmát, művészetét és szokásait ismerteti; irt a Kolozsvárba is (1891. 199. 200. sz.) Örmény népdalnokokról.

Mint az armeniai lapok levelezője magyar munkákat fordít armeniai és orosz nyelvre.

Önéletrajzi adatok.