Kezdőlap

Cselkó István (cselkó-lehotai),

a pozsonyi kir. akadémia tanára s több megyék táblabirája; szül. 1773. szept. 3. Kisutcza-Ujhelyen Trencsénmegyében; a magyar nyelvet és irodalmat tanította a zsolnai s beszterczebányai gymnasiumban 1800-06-ig és a pozsonyi kir. akadémiában 1812. nov. 1-től 1837. nov. 30. törént haláláig.

Munkája: Válogatott darabok minden korú jeles magyar irókból, az ifjuság hasznára. Pozsony, 1817. (2. megbőv. kiadás. U. ott, 1827.)

Belnay halála után az 1809. év végétől szerkesztette az Ephemerides politico-statisticae cz. pozsonyi latin hirlapot.

Tud. Gyűjt. 1841. XII. 11.

Századunk 1842. 22. sz.

Ortvay, Száz év egy hazai tanintézet történetéből 160.

Petrik Bibliogr.