Kezdőlap

Cselkó István,

gazdasági akadémiai tanár, szül. 1847. ápr. 20. Zsombolyán Torontálmegyében, hol atyja Csekonics gróf uradalmában gazdatiszt volt; a reáliskolát eleintén Nagy-Kikindán és verseczen járta s 1866-ban Pesten végezte a négy felsőbb osztályt; ezután egy és negyedévet a zsombolyai uradalomban töltvén, a keszthelyi felsőbb gazdasági tanintézetet fejezte be, honnét ismét a zsombolyai uradalomba ment vissza. 1869-ben az akkor két nyelvűvé vált m.-óvári gazdasági tanintézethez neveztetett ki segédtanárrá. 1874-ben a magyar kormány által mint ösztöndijas külföldre küldetett és egy évet a bajor központi állatorvosi tanintézetben töltött Münchenben. 1875-től fogva a m.-óvári gazdasági akadémiánál mint rendes tanár működik.

Irodalmi működése segédtanárkodása alkalmával kezdődött; azóta különféle szaklapok számára irt közleményeket, többi közt a Gyakorlati Mezőgazdába (1872-74.), Földmivelési Érdekeinkbe (1873-74), Wiener landwirth. Zeitungba, Oesterr. landw. Wochenblattba, Milchzeitungba sat. A Mezőgazdasági Szemlében következő czikkei jelentek meg: A gyümölcskórról, A takarmány pénzértékének meghatározása, A lépfene védoltásról (1883.); Kisérletek a csalamádé bevermelésével, Néhány adat az importált marha utódai tejelő képességének hanyatlásáról (1886.); Adatok a takarmány befolyásáról a tej mennyiségére és minőségére, A kézi tej fölözőgépekről (1887.); A Laval-féle kézi laktokrit, Adatok a m.-óvári gazd. akadémia tehenészetéről (1888.); A kereskedelmi takarmányokról, A takarmány összeállításánál eszközlendő számításokról.

Munkája: Az okszerű takarmányozás alapvonalai, gyakorló gazdák és gazdasági intézetek hallgatói részére. Magyar-Óvár, 1874.

Szinnyei Könyvészete.

Magyar-Óvári felsőbb gazdasági tanintézet Értesitője 1876-90. és önéletrajzi adatok.