Kezdőlap

Cselkó Károly,

egri egyházmegyei pap, apátfalvai plébános, ker. alesperes, később cz. kanonok, szül. 1793-ban. Meghalt 1837. jan. 16. Apátfalván Hevesmegyében.

Pyrker János László érsek megbizásából, az egyházmegyei névkönyv számára megirta az egri püspökség és káptalan rövid történett ezen czímek alatt: I. Brevis notitia historica episcopatus Agriensis. II. Series episcoporum, tum archiepiscoporum Agriensium, e diplomatibus, aliisque historicis documentis eruta. III. brevis notitia historica ven. capituli cathedralis antea, nunc metropolitanae ecclesiae Agriensis. IV. Series praepositorum majorum eiusdem ecclesiae Agriensis. V. Brevis historica deductio abbatiarum et praepositurarum intra ambitum dioecesis Agriensis existentium. (Ezen munkát az 1842. és következő évi egri Schematismusokban közölték és az 1849-ikiben magyarúl is megjelent.)

Emlékkönyv. Eger, 1865.

M. Sion 1888.