Kezdőlap

Cselkó Mihály,

kath. plébános, szül. 1811-ben, fölszenteltetett 1835-ben; ekkor nagy-kállói káplán, azután szent-györgy-ábrányi lelkész, később geszterédi plébános és ker. esperes lett; élete vége felé lemondott javadalmáról és nyugalomba vonult. Meghalt?

Munkája: Szent beszéd, melyet a szent-györgy-ábrányi kath. sirkert felszentelése alkalmával 21. aug. 1843. mondott. Nagyvárad.

Toldy Bibliogr. (Tud. Tár 1844. 501.)