Kezdőlap

Csemegi Ferencz.

Kézirati munkája: Historia Veteris et Novi Testamenti scripta Claudiopoli 1728. Ivrét két kötet. (A sárospataki ev. ref. kollegium kéziratai közt.)