Kezdőlap

Csemez József,

főgymnasiumi tanár, szül. 1855-ben Pozsonyban; tanári képesítést nyert a mennyiségtan- és természettanból; előbb győri főigazgatósági tollnok volt; azután 1885-ben helyettes tanár lett a pécsi állami főreáliskolánál; 1887, júl. 15. óta a nagybányai állami főgymnasiumnál tanár.

1880-ban az ő birtokából került Esztergomba a Jordánszky-codex (Bátori László-féle bibliafordítás) 22 levele, melyekkel a codex teljessé lett.

Munkája: Német-magyar és magyar-német zsebszótár. I. Német-magyar rész. Győr, 1885. (Németh Antallal együtt. Ism. Orsz. Tanáregylet Közlönye XIX.)

M. Könyv-Szemle 1880. 91. 136.

Horváth Ignácz Könyvészete.

Wutz Névkönyve.

Nagybányai áll. főgymn. Értesítője 1888-90.