Kezdőlap

Csemiczky Sándor (csemiczei),

nyug. lovas kapitány.

Történeti czikkei: Ázsiában hajdan Tanais most Don folyónak tulsó partján lakozott s régen elhunyt dicső elődi őseink által főszentségűl tartott barátság frigyének példás rajzolatja; Lucianus syriai Samosata városbeli görög bölcs után, (a Felső Magyarországi Minervában, 1829.); Sappho, és Alcaeus keserve (U. ott, 1830.)

Munkája: A XVIII. század utolsó tizedének gyászos alkonya, ugymint: az akkoron Francziaországban lobbot vetett pártütés s annak siralmas következései... Kassa, 1830.

Kéziratban: Hajdani Hellas és Latiumbeli nevezetesebb bölcsek életeknek rövid rajzolatja. I. Thales (a m. n. múzeum kézirattárában.)