Kezdőlap

Csemy Péter (csémi),

győri tiszt. kanonok, mosony-szt-jánosi esperes-plébános, szül. 1810. máj. 17.; áldozó-pappá szenteltetett 1833. jún. 4.; meghalt 1883. jan. 26.

Munkája: Az okos méhes gazda, az az: rövid utmutatás, mikép lehet az országszerte szokásban levő kegyetlen megfojtás nélkül a méhekből lehető legnagyobb hasznot hozni. Pest, 1851. (2. kiadás 1862. A 3. kiadást ujra átdolgozta Brózik Károly 1886. U. ott.)

Szinnyei Könyvészete.

Schematismus Jaurinensis 1878.

M. Könyvészet 1887. és gyászjelentés.