Kezdőlap

Csengeri (Czenger) János,

bölcselettudor, a tanárképző gyakorló főgymnasiumában a classica-philologia r. tanára, egyetemi magántanár, szül. 1856. okt. 2. Szatmárt; a középiskolát nagyobbrészt Debreczenben (az alsóbb osztályokat a piaristáknál, a felsőbbeket a ref. kollegiumban), a bölcseleti tanulmányokat a budapesti egyetemen végezte. Tanári működését, önkéntesi szolgálata mellett, a debreczeni kollegiumban kezdte, majd Beszterczebányán és Fehértemplomban folytatta, honnan a budapesti VII. ker. gymnasiumhoz, majd a tanárképző gyakorló főgymnasiumához nevezték ki.

Irodalmi működését versekkel és műfordításokkal kezdte a következő lapokban és folyóiratokban: Magyarország és Nagyvilág (1878-82.), Koszorú (1879-81. 1883.), Havi Szemle (1879.), Főv. Lapok (1880. 1890.), Vasárn. Ujság (1881-86.), M. Tanügy (1883.), Ország-Világ (1884., 1887.), Bpesti Szemle (1884-85. 1889.), M. Salon (1886.), 1883-ban Katona József emlékezete cz. ódája pályadíjat nyert. Majd szaklapokban jelentek meg értekezései s birálatai u. m. M. Nyelvőr (1880-82.), Egyet. Philol. Közlöny (1879 óta), Orsz. Tanáregylet Közlönye (1887-88.), Fehértemplomi állami gymn. Értesítője (1882. A római elegia előzményei), Nemzeti Nőnevelés (1890.), Középiskolai Szemle I.

Munkái:

1. Gajus Valerius Catullus versei (magyar rhythmusban). Bpest, 1880. (Olcsó Könyvtár 105. sz. Ism. P. Napló 162. sz.)

2. Nausikaa, az Odyssea VI. éneke. Beszterczebánya, 1881.

3. Cicero a kötelességekről. Bpest, 1885. (Akadémiai kiadvány.)

4. Homeros Iliasa, iskolai használatra. Bő szemelvényekkel és bevezetésekkel. U. ott, 1886. (A bevezetés ujra: Tanulók Könyvtára 40.)

5. Tibullus elegiái. U. ott, 1886. (Rymes fordítás. Kiadta a Kisfaludy-társaság. Ugyanaz Olcsó Könyvtár 215.)

6. Homeros Odysseája, iskolai használatra. U. ott, 1887.

7. Jegyzetek Homeros Iliásához. U. ott, 1888.

8. Jegyzetek Homeros Odysseájához. U. ott, 1889.

9. Homeros. Győr, 1888. (Népszerű ismertetés. Egyetemes Könyvtár 8.)

10. Sophokles Antigonéja. Bevezetéssel és jegyzetekkel. Bpest, 1890.

11. Ciceronis de Officiis libri tres. U. ott, 1890. (Szöveg.)

12. Tündérszép képeskönyv. U. ott, (1888.) Lizzie Mack képeivel.

13. Mulatságra üt az óra. U. ott, 1889. (H. M. Bonnet rajzaival és Cs. J. verseivel.)

14. Piczi babák kicsi képes verses könyve. U. ott, 1890.

15. Boda Máté, a kortesvezér. U. ott, 1890. (Mesemondó 18.)

16. Ludas Matyi historiája. U. ott. 1890. (Mesemondó 47.)

17. A hordós lovag. U. ott, 1890. (Mesemondó 40.)

18. Mit mesélt Náthán zsidó a török császárnak. U. ott, 1890. (Nóták, históriák, Jó Könyvek 5.)

19. Miért pusztul a magyar nép? U. ott, (1890. 16.)

20. Judit asszony. U. ott, 1890. (Jó Könyvek 2. sz.)

21. Debreczeni nóták. U. ott, 1890. (Jó Könyvek 61.)

22. Goethe Iphigeniája. A Kisfaludy-társaság által Lukács Krisztina pályázatán megdicsért műfordítás. U. ott, 1890. (A Kisfaludy-társaság Évlapjai XXIV. kötetében is. Először adatott a Nemzeti szinházban 1890. decz. 31.)

23. Homeros Iliasa. A közoktatási miniszter megbizásából, bő szemelvényekben ford. (prózában.) U. ott, 1891.

Figyelő IX. XXII.

M. Könyvészet 1886. 1888.

M. tud. Akad. Értesítő 1887. Tagajánlások.

A budapesti tud. egyetem tanárainak irodalmi munkássága 1886-91.

Corvina 1890-91. és önéletrajzi adatok.