Kezdőlap

Csengery Lóránt,

jogtudor, a M. Földhitelintézet titkára, Cs. Antal fia, szül. 1856. máj. 29. Budapesten, a hol középiskolai (az ev. gymnasiumban) és jogi tanulmányait végezte.

Irt több czikket és könyvismertetést a Bud. Szemlébe.

Munkája: Az iskolai takarékpénztárakról. Laurent F. után francziából ford. -y -t. Bpest, 1875.

Kiadta atyjának munkáit öt kötetben.

Petrik Könyvészete 217.