Kezdőlap

Csengeri (Tsengeri) Sózó József,

groningai ev. ref. tanuló volt, midőn

latin elegiát irt, mely Dorrie (Phil. Joan.), Disputatio academica ad Matthaei XXVIII. 1. Groningae, 1725. czímű munka 36. l. jelent meg.