Kezdőlap

Csépán (Csépány) István (györgyfalvi),

jogtudor, ügyvéd, több vármegyék táblabirája, Cs. János komáromi ev. ref. kurátor fia. Meghalt 1830. febr. 13. Jákóban Somogymegyében 72. évében.

Versei németből fordítva Kazinczy Orpheusában (1790.) jelentek meg.

Munkái:

1. Zrini Miklós, avagy Szigetvárnak veszedelme. Egy historiai szomorú-játék 3 felv. Werthesz Kelemen után németből ford. Gy. Cs. I. Komárom, 1790. (Először 1793. aug. 20. adták elő.)

2. Szerencsét kivánó versek a magyarokhoz. (Komárom), 1790. félív.

3. Szomorú beszéd és hazafiúi gondolatok a második József római császár sírja fölött Báró Trenck Fridrik után németből ford. Gy. Cs. I. hely n., 1790.

Révai, Planum 1790. 70.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchényi II. 563.

Tudom. Gyűjt. 1830. XII. 124.

Honművész 1837. 33. sz.

Figyelő XXIII. 24.

Ballagi Géza, Politikai Irodalom 487. 492.

Kazinczy Ferenc Levelezése II.