Kezdőlap

Csepcsányi Gábor (csepcsányi és mutnai),

akadémiai tanár, több megyék táblabirája, szül. 1775. jún. 17. Egerben; 1793-tól a kassai, 1810. máj. 10-től 1831-ig a pozsonyi akadémián a mennyiségtan tanára; 1810. decz. 10-től prosenior, 1833. jan. 2-tól senior volt. Meghalt 1841. febr. 5. Pozsonyban. Katona után Danielik kegyesrendinek irja; az lehetett fiatalabb korában, de csak rövid ideig, mert később világi tanár volt Kassán, megnősült és családot alapított.

Munkái:

1. Mária Antoniának Francziaország királynéjának megöletése. Vácz, 1793.

2. Hasznos mulatság. U. ott, 1796. (Költemények, elmélkedések.)

3. A békességre. Pest, 1798. (Költemény.)

4. Szabó András úr ő nagyságának első kassai püspöknek örvendetes bejövetelére. Kassa, 1804. (Költemény.)

5. Elementa matheseos purae. Fasc. I. Algebra. Fasc. II. Geometria pura. Posonii, 1827.

Schedius, Verzeichniss 9.

Schematismus Litterarius 1801. 15.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 237. Suppl. II. 101.

Katona, Historia Critica XLI. 572.

Hirnök 1841. 11.

Pesti Hirlap 1841. 13. sz.

Thewrewk József, Magyarok Születésnapjai 60.

Danielik, M. Irók II. 64.

Szinnyei Könyvészete.

Uj M. Sion 1879. 850.

Ortvay, Száz év 159.

Petrik Bibliogr.