Kezdőlap

Csepcsányi Tamás,

ügyvéd, uradalmi tiszt és 1832-ben a pozsonyi országgyűlésen Békésvármegye követe, 1836-ban az országgyűlés által a határvizsgáló választmány tagjáúl neveztetett ki. Békés- és több megyék táblabirája volt.

Munkája: Extractus juris hungarici summarius pro usibus juratorum jud. tabulae judiciariae, qui censuram advocatialem subire parant. Pestini, 1829.

Kézirata: A vármegyék rendje, kiterjedésük, városok, mezővárosok és helységek szerint 1827. (N. Múzeumban.)

Haan Lajos, Békés Vármegye Hajdana I. 89.

Petrik Bibliographiája.