Kezdőlap

Csepelényi Ferencz,

bölcselet- és hittudor, jezsuita tanár, a nagyszombati egyetem kanczellárja, szül. 1676-ban Győrött, 1691-ben lépett a jezsuita rendbe; a bölcseletet 1695-ben Nagyszombatban, a theologiát Gráczban és Bécsben hallgatta. Tanulmányainak végeztével Erdélybe küldetett, hol világi ruhában több tantárgyat tanított. Innét a felsőbb tanulmányok előadására Kassára, majd Nagyszombatba helyeztetett. Trencsénben hét évig volt a collegium rectora és a növendékpapok mestere; azután Pozsonyban háromig, Kassán egy évig és Egerben is volt igazgató; végül 1732-ben a nagyszombati főiskola kanczellárja lett. Meghalt 1837. máj. 27. Budán.

Munkái:

1. Discursus politici de variis reipublicae gubernandae formis. Tyrnaviae, 1709.

2. Septemviri ductae Tyrnaviam coloniae sapientiae, seu grata eorum memoria, quorum stat beneficio universitatis. U. ott, 1711.

3. Senae senis universitatis Tyrnaviensis, divis indigetibus erectae arae. U. ott, 1712.

4. Ecclesia toto terrarum orbe de idololatria, haeresi, chismate, in ortu, et progressu, a primis initiis ad nostra usque tempora... triumphans. Partes II. U. ott, 1717.

Halotti beszéde, melyet Illésházi József gróf temetésén mondott magyar nyelven, szintén megjelent.

Kézirati munkája: Tractatus theologicus de peccatis, gratia et merito, praelectus in universitate Cassoviensi 1718. (Ivrét 153 levél a gyulafehérvári Batthyány-könyvtárban.)

Horányi, Nova Memoria I. 717.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi II. 337. Suppl. I. 143.

Katona, Historia Academiae 63.

Stoeger, Scriptores 50.

Beke, Index Manuscriptorum Bibl. Batthyanianae 51.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II.

Petrik Bibliogr.