Kezdőlap

Cséplő Péter,

premontrei tanár, szül. 1837. jún. 29. Kassán; a rendbe lépett 1856. szept. 29.; misés pap lett 1860. szept. 16.; 1861-től tanár Rozsnyón. 1866-tól a nagy-váradi főgymnasiumban a történelem és földrajz tanára s a ház spirituálisa.

Értekezései: Nagyvárad, (Archaeol. Értesítő 1870-71.), Magyar onomasticon (Századok, 1872.) Nagyvárad mint helynév (ugyanott), A nagyváradi vár vázlatos története (Nagyváradi főgymnasium Értesítője, 1878.), II. Rákóczy György lengyelországi hadjárata (u. ott, 1880.), Kutatások a nagyváradi várban (u. ott, 1884.), Szent-László (u. ott, 1885.); ezeken kivül több paedagogiai értekezése jelent meg a Tanodai Lapokban és történetiek a Nagyvárad cz. lapban.

Schematismus Ord. Praemonstratensis 1891. 98. 134.