Kezdőlap

Csepreghy Jakab,

esztergomi kanonok.

Kézirati munkája: Szent beszédek latinúl 1583. 4-rét. 287 levél. A szöveg közé és fölé irt beszédrészekkel. (A pozsonyi káptalan levéltárában Ism. Knauz Nándor M. Sion 1869. 52. l.)