Kezdőlap

Csepregi (Tsepregi Turkovitz) Ferencz,

ifj. Cs. Mihály fia, ev. ref. tanár volt Kolozsvárt, hol 1728-tól az egyháztörténetet, görög nyelvet és régészetet adta elő és ugyanott 1758. febr. 17. meghalt. Kolozsvári származású volt és 1721. szept. 25-től Franekerában tanult.

Munkái:

1. Dissertatio philologicotheologica de authentia selectiorum Cethibim. Pars prior et posterior, ubi nonnulla Cethibim secundum idiotismos arabum explicantur. Franequerae, 1725.

2. Halotti oratio, melyet... Korda Borbára asszonynak, Farnasi Keczeli István uram... házastársának temetési tisztességi napján mondott... Baboczon... 1728. eszt. Kolozsvár.

3. Laudatio funebris, in exequiis ill. dni Pauli com. Teleki de Szék... abita a. d. XIII. kal. Decemb. Hely n. (1731.)

4. Halotti oratio a koronáról, melyet Torotzkai Ágnes asszony... losonczi Bánffy György házastársának... teste fölött elmondott 1733. máj. 31. Kolozsvár.

5. Halotti oratio gr. Teleki Ádámné, Wesselényi Zsuzsánna grófnő felett 1739. decz. 13. a kendi-lónai udvarháznál. U. ott.

6. Daniel nobilis: Illustr. atque spect. dn. Daniel Wass de Tzege... a. d. VI. nonas Julias, dictione funebri collaudatus... Hely és év n. (1741.)

Latin elegiát irt barátja Rima-Szombati Sámuel tiszteletére 1724-ben Franekerában Dissertatio de lege cz. munkájához.

Weszprémi, Succincta Med. Biographia IV. 376.

Tört. Tár 1887. 200.

Századok 1890. Kiránd. füzet 115.

Petrik Bibliogr. III. 689.