Kezdőlap

Csepy Pál,

ügyvéd, szül. 1829. jan. 20. Füssön Komárommegyében; 1848-49-ben mint honvéd harczolt a szabadságharczban; azután besorozták és Olaszországba vitték, hol a 60-as évekig maradt, midőn főhadnagyi rangjáról leköszönt és később Győrött lett ügyvéd.

Irodalmi működését mint besorozott honvéd kezdte, midőn a Délibábnak (1853-54.) leveleket irt Olaszországból Garamvölgyi Kálmán álnévvel; ugyanitt közölt rövid beszélyeket is. 1857-ben lefordította Fortis Leo Gabriela (Sziv és művészet) cz. 6 felv. olasz drámáját, mely azon év ápr. 1. adatott elő a nemzeti szinházban. (Ism. Greguss Ágost, Tanulmányok II. 165.) A 60-as években a Győri Közlönynek és a Győri Lapoknak irt társadalmi irányczikkeket és tárczákat; de különösen a budapesti Közrendészeti Lapoknak lett rendes munkatársa s a mai rendőrségi szervezésnek kitartó előharczosa volt.

Az 1880-ban keletkezett győri Hazánk cz. politikai lapnak két izben volt szerkesztője (1880. jan. 3.-febr. 28. és 1882. ápr. 18.-decz. 30.) s a lap vezérczikkeit rendesen ő irta. Ujabb időben szembaja miatt a hirlapirodalomtól egészen visszavonult.

N. Szinházi Zsebkönyv 1858. XXV. l. és önéletrajzi adatok.