Kezdőlap

Cserey Druzsiánna (nagy-ajtai),

Berzenczey Ferenczné, B. László orsz. képviselő édesanyja.

Gondolatok czímű aphorismái a Divatcsarnokban (1861.).

Munkái:

1. Leánykák tancsarnoka. Tudományos értekezések szerint eredetileg dolgozva részint fordítva és rendezve. Pest, 1856.

2. Hálaima. Marosvásárhely, 1861.

3. Viszhangok az életből. Kiadták Berzenczey Miklós és Lukácsfy Aurél. Kolozsvár. 1867.

Petrik Könyvészete és Bibliographiája.

Koncz József, Marosvásárhelyi nyomda története 66.