Kezdőlap

Cserey Elek (nagy-ajtai),

kir. táblai ülnök, Cs. János és László Erzse fia, szül. 1714. júl. 14. Rákoson; előbb az erdélyi sóbányák felügyelője, azután a guberniumnál titkár; innét az erdélyi kir. táblához neveztetett ki; jeles jogtudós volt. Meghalt 1769. ápr.

Munkája: Praxis procuratoria ex Decreto Tripartito, approbatis compilatisque Transsylvaniae constitutionibus: Usu item et praxi patriae, aliisque juris consultorum observationibus excerpta et concinnata. Claudiopoli (1746. és 1760.)

Benkő, Transsilvania II. 440.

Siebenb. Quart. V. 1796. 221.

Horányi, Nova Memoria.

Katona, Historia Critica XXXIX. 945.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi. Suppl. I. 124.

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 137.

Szilágyi Sándor, Erdélyi Irodalomtörténete. (Bud. Szemle VI. 1859. 47.)