Kezdőlap

Cserey Elek (nagy-ajtai),

szül. 1767. szept. 19.; meghalt 1795. febr. 21. Kolozsvárt. Szerkesztette Nagy-Szebenben 1790-ben Fábián Dániellel az Erdélyi Magyar Hirvivő cz. vegyes tartalmú hetilapot, mely azonban még azon évben megszünt.

Levelét kedveséhez 1791. jan. 21. Borbély Sámuel közölte a Szilágy cz. lapban (1877. 1. sz.).

Gyászjelentés.