Kezdőlap

Cserei György (nagy-ajtai),

táblai ülnök, Cs. Mihály történetiró és Kun Ilona fia. Meghalt 1774-ben.

Munkája: Diarium Vitae Aerumnosae Georgii Cserei senioris de Nagy-Ajta 1756. consignari ceptum. Szövege részben magyar. A kolozsvári Történeti Lapokban (I. 1874.) az erdélyi múzeumban levő példányból közölve, jelent meg.

Kézirati munkája: Synopsis universarum poenalium in Decreto Tripartito, Approbata et Compilata Constitutionibus existentium cum additis notis observationibus in gratiam tyronum. 1754. ivrét 292 lap. (Szerző a kézirat első tiszta lapján megjegyzi, hogy 1765-ben beköttette és sajtó alá akarta adni, de mégis jobbnak látta azt kéziratban hagyni; megvan a m. n. múzeum kézirattárában.)

Kőváry László, Erdélyország Nevezetesebb Családai 62.