Kezdőlap

Cserey Lőrincz (nagy-ajtai),

kanczelláriai hivatalnok, Cs. Farkas udvari tanácsos és Boros Kata fia, szül. 1754-ben Erdélyben; a bölcseletet és mathematikát a váczi Therezianumban, a jogot Bécsben hallgatta; azután a németországi s hollandi egyetemekre ment; innét visszatérve, az erdélyi udvari kanczelláriánál fogalmazó lett Bécsben. Meghalt 1783. szept. 27. Kölnben.

Munkája: Háláló beszéd a tudományoknak felséges Mária Theresia királyi kegyes gondviselése által Budán felállított lakó helyökbe való beiktatások örvendetes napjára. Bécs, 1777. (Jegyzéseivel megbővítette Varga János. Komárom, 1794.)

Horányi, Nova Memoria.

Katona, Historia Critica XL. 722.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 238.