Kezdőlap

Cseremiszky Miklós,

bölcselettudor, 1818-ban joghallgató volt a pesti egyetemen.

Gazdasági s természetrajzi czikkei a Tudományos Gyűjteményben jelentek meg. (1820. A réczés sáfránnak leirása; 1824. A kutyákról.)

Munkái:

1. Óda, a melyet tudós ungvárnémethi Tóth László urnak, midőn jún. 27. 1818. nevének ünnepét ülné, barátság bélyegéül felajánlá egy barátja Cs. M. Pest. (Névtelenűl.)

2. Óda, a mely br. négyesi Szepessy Ignácz urnak, az egri főkáptalan tagjának, midőn szent Jakab hava utolsó napján nevének ünnepét ülné... benyújtatik. U. ott, 1818.

3. Onomasticon in honorem magn. dni Franc. Stipsics, dum secunda aprilis divi sui patroni festum recoleret, in tesseram grati animi reverenter oblatu. U. ott, 1818.

4. Symbolum amicitiae in onomasi sp. d. Antonii Gindly de Tengelitz. U. ott, 1819.

5. A virtus, vagy mélt. és főtiszt. Klobusitzki Klobusiczky Péter úrnak, a szatmári megye főpapjának... benyujtott névnapi ajándék. U. ott, 1819.

6. A legjobb mód csak nagy és jól kifejlődött lovakat nevelni. Ammon G. G. után németből ford. Bécs, 1830.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr.