Kezdőlap

Csereney József Benedek,

nagy-kovácsii plébános, szül. 1781. márcz. 21. Adonyban Fehérmegyében nemes szülőktől; középiskoláit Budán végezte; 1795-ben a pozsonyi papnevelőbe vették föl és ott végezte a bölcseletet és három évi theologiát, a negyediket magán úton. 1804. márcz. 17. misés pappá szenteltetett és hét évig volt a székesfehérvári püspök jegyzője s egyúttal a négy utóbbi évben a székesfehérvári plébániánál és a katonaság körül káplánkodott. 1808. decz. 8. Nagy-Kovácsiban (Fehérm.) plébános, 1817-ben egyházkerületi jegyző, 1820-ban esperes, ksőbb cz. kanonok lett. Meghalt 1847-ben. Mellékesen pomologus is volt.

Irt az Ofner-Pester Zeitung melléklapjába, a Gemeinnützige Blätter-be, többnyire névtelenűl.

Munkája: Der fromme Bauersmann. Ein Lehr- und Gebeth-Buch für das liebe Land-Volk. Pesth, 1822. (Névtelenűl.)

Nehány szent éneket is adott ki a nép számára.

Catalogus és Schematismus Alba-Regal. 1808-1848.

Petrik Bibliogr. I. 197. l.

Cserney, Jos. Benedicti, Parochi in Nagy-Kovácsi vita. (Kézirat a m. n. múzeumban.)