Kezdőlap

Cserép József,

bölcselettudor, középiskolai tanár, szül. 1858. decz. 23. Kis-Kun-Félegyházán; az algymnasiumot szülőhelyén, a felsőbb osztályokat Szegeden, az egyetemi tanulmányokat 1878-tól Budapesten végezte, hol 1882-ben a classica-philologiából tanári oklevelet nyert, mire a sátoralja-ujhelyi gymnasiumhoz helyettes, majd rendes tanárrá neveztetett ki, hol jelenleg is működik. 1884-ben bölcselettudor lett. 1889-ben tanári oklevelét a magyar nyelv és irodalommal egészítette ki a kolozsvári egyetemen.

Értekezései: Vergil alvilága (S.-a.-ujhelyi gymn. Értesítője 1887.), Cicero egy vitás helyéhez (U. ott, 1891.), Zrinyiászunk Tasso és Vergil Világításában (Figyelő XXVI. XXVII. 1889.), Egy momentum C. Sallustius Crispus életéből (Erdélyi Múzeum-Egylet Kiadványai 1891.)

Munkái:

1. Értekezés Sallustius történetirásáról. S.-A.-Ujhely, 1883. (Tudori értekezés.)

2. Római régiségek. A gymnasiumi ó-klasszikus irók olvasásához segédkönyvűl, rajzokkal. Bpest, 1888. (Ism. Eget. Philol. Közlöny.) 2. kiadás. U. o., 1891.

Horváth Ignácz Könyvészete és önéletrajzi adatok.