Kezdőlap

Cseresnyés Sándor (felső őri),

orvostudor, 1817-18-ban a pesti egyetemen 4. éves orvoshallgató volt; ekkor a pesti vakok intézetének segédorvosa lett, később Veszprémmegye első tiszti főorvosa, a pesti kir. orvoskar rendes, a budapesti orvos-egylet levelező tagja. Meghalt?

Orvosi czikkeket irt a Társalkodóba (1839-40. 1842. 1846-47.) és egy költeménye van a Szépliter. Ajándékban (1825.)

Munkái:

1. Radelinak orvostudományt hallgatott nemes ifjú barátjának hamvai felett jún. havában 1816. Pest. (Költemény.)

2. Elegidiopaean t. Tóthpápay János úrhoz mint kedves és jó principálisához. U. ott, 1816.

3. A párisi sashoz Pesten, nemzeti könyvtárunkba lett beiktatásakor 1816. eszt. Pesten. (Költemény.)

4. Elegia kedves emlékezetű Hermine cs. kir. herczeg asszonyunk hamvai felett. U. ott, 1818. (Magyar és német szöveggel; az utóbbit J. v. U. fordította.)

5. A pesti és budai meltgs. asszony-egyesület vakokat tárgyazó ispotályában tett két esztendei (1817-18.) nevezetesebb szemorvoslásokról, a szemalkatnak leirásával együtt. Bécs, 1819.

6. A nagy Festetics árnyékához. Bécsben máj. 10. 1819. Hely és év n.

7. A hallás előművészeiről, hallásról, ezeknek bajairól s orvoslásáról. Veszprém, 1832.

8. Rövid oktatás Lalich József veszettséget és mérges kigyók harapását gyógyító módjáról. Pápa, 1840.

9. Az ugodi sós, vasas, gyantáros, ibolyos, hideg forrásokról. U. ott, 1841.

10. A Nagy-Somló hegyről, váráról, Somló-Vásárhelyről, helyzeti, történeti, természeti, gazdasági s költészeti tekintetben. Egy képpel. U. ott, 1848.

Szinnyei Könyvészete.

M. Orvosok Munkálatai VIII. 1847. 161.

Petrik Bibliogr.