Kezdőlap

Csereti Mihály,

ág. ev. lelkész, révfalui győrmegyei származású; iskoláit Győrben, Pozsonyban végezvén, Zittauba és 1692-ben Vittenbergába ment, honnan visszatérve farádi lelkész lett és 1700. febr. 1. szenteltetett föl papnak.

Munkája: Materiam philosophiae rationalis, de Syllogismo Formali et Arte Disputandi, Per Directionem Dei Triunius. Vitembergae, 1693.

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 193.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár III. (Kéziratban.)