Kezdőlap

Csergeő Flóris,

kath. pap, szül. 1823. febr. 18., misés pappá szenteltetett 1847. júl. 20.; segédlelkész volt Ürményben és Nagy-Lévárdon; azután Tornóczon volt plébános, később esperes Ürményben, hol 1879. márcz. 21. meghalt. Nyelvtani czikkeket, birálatokat és költeményeket irt a lapokba s folyóiratokba.

Munkái:

1. Örömvirág, melyet Palugyay Imre úrnak, nyitrai püspöknek, arany miséje alkalmával... kötött. Pozsony, 1854.

2. Verskoszorú, melyet nagy-kéri Scitovszky Ker. János úrnak 1859. nov. 6. tartott aranymiséje alkalmával... fűzött. Pest, 1855.

Alkalmi költeményt adott még ki Vörösmarty Mihály emlékére.

Majer István Bibliographiája. Esztergom, 1873.

Necrol. Strigon. 169.