Kezdőlap

Csergheő Ferencz (nemes-tacskándi),

cs. kir. tanácsos, a dunántúli kir. tábla ülnöke, Cs. Mihály kir. testőr, később helytartó-tanácsos és illovai Lászlóffy Klára fia; szül. 1775. nov. 25. Pozsonyban; jogi tanulmányait a pozsonyi akadémián végezte el 1795. aug. 20., azután patvarizált és 1796-ban a kir. tábla jegyzője lett Pesten; később Károly Ambrus bibornokhoz ment titkárnak; ennek halálával 1810. ápr. 27 mint jegyzőt a kőszegi kerületi táblához nevezték ki; később ugyanott ülnök és 1833. máj. 2. kir. tanácsos lett; több ízben kormánybiztosi minőségben is működött. Meghalt 1855. júl. 26., miután 55 évig szolgálta az államot, Kőszegen. Beszélt magyarúl, németűl, latinúl, olaszúl, francziáúl, spanyolúl, görögűl és öt nyelven irt. Több külföldi tudós társaság tagja volt.

Számos nevelési, helyrajzi s egyéb tárgyú értekezése a következő lapokban jelentek meg: a pozsonyi Unterhaltungsblatt (1812-16. 1818. 1820. 1825-26. 1834.) és Aehrenlese (1827-33), Wanderer (1816-18. 1820-21. 1823.), Tudom. Gyűjtemény (1825-26. VI. 1827. VI. 1839. X. 1841. VII. VIII.), Sas (VIII. 1831.), Spiegel (1831.), Pannonia (1839. 1843.), Századunk (1841. 87. sz.), Pressburger Zeitung (1843.), Hirnök (1844. 2. sz.), Társalkodó (1845.), Zuschauer (1845.), Jugendblätter (1845.)

Munkái:

1. Von den Ursachen pflichtwidriger Handlungen und den Mitteln dagegen. Pest, 1806. (Egy szakasza Őrhegyi által fordítva megjelent a Tud. Gyűjt.-ben 1839. X. és több mutatvány belőle a Tásalkodóban 1845. 26-29. sz. Szelestey László által fordítva.)

2. Historia tabulae judiciariae districtualis Trans-Danubianae ab instaurationis tempore seu anno 1724. usque ann. 1824. Sopronii, 1824.

3. Aufsätze philosophischen, historischen und politischen Inhalts, zur Beförderung des öffentlichen und Privatwohles, Güns, 1846. (Szerző összegyűjtött munkáinak programmja, összes megjelent és kéziratban maradt czikkeinek repertóriumával.)

Kéziratban: Collectio genealogica, Tabulae genealogicae nobilium regni Hungariae familiarum, A nyelvről és szüksége határairól (Kőszeg, 1830.), 1793-tól magyar, latin, német, franczia s olasz nyelven irt verseivel és czikkeivel együtt a m. n. múzeumban.

Az 1807. országgyűlés irományaihoz s naplójához a betűrendes Indexet is ő készítette. Könyvtárát fia a kőszegi gymnasiumnak ajándékozta.

Tudom. Gyűjtemény 1841. VII. 76.

Irodalmi Őr 1846. 14. sz.

Petrik Bibliogr. és unokája Csergheő Gézának szives közlése.