Kezdőlap

Csergics (Tsergits) Simon,

kath. pap, előbb (1793.) dolinczi, azután (1799.) felső-lendvai, végre (1805.) tömördi plébános. Meghalt 1808 előtt.

Néhány verse jelent meg a mult század végén a folyóiratokban és zsebkönyvekben, igy péld. a Helikoni Virágokban (1791-ben a Benczéhez czíműt Kazinczy F. adta ki.)

Munkái:

1. Nagymélt. felső-szopori Szily János halálát kesergő versek. Szombathely, 1799.

2. Gyászoló versek, melyekkel gróf Eszterházi Pál László pécsi püspöknek mohácson 7. nov. történt halálát siratja 1799. eszt. (Bécs), 1800. (Toldalék a M. Hirmondó 1800. ápr. 25. számához.)

Battyányi József cardinalis émlékére irt verse, Stitzai János, Memoria cz. latin versével együtt.

Catalogus Cleri Dioecesis Sabariensis 1793. 1802. 1805. 1808.

Molnár János, Magyar Könyv-Ház XIV. 1801. 45. l. (Hol gyászoló versének töredékei is közölvék.)

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi. Suppl. I. 125.

Petrik Bibliogr.

Kazinczy F., Levelezése I. II.