Kezdőlap

Cserhalmy József,

kegyesrendi középiskolai tanár, szül. 1846. jún. 29. Boldogasszonyban Mosonmegyében; 1870. okt. 20. belépett a piarista rendbe; 1870. aug. 28. misés-pappá szentelték és előbb a tatai, sátoralja-ujhelyi, lévai s budapesti gymnasiumban tanított. 1888-tól a kecskeméti rendi növendékek tartományi felügyelője és a történelemnek r. tanára volt a 7. és 8. osztályban. Jelenleg debreczeni házfőnök, tanulmányi ügykezelő, a gymnasium igazgatója, hitelemző, a hittannak és földrajznak tanára.

Történelmi s irodalomtörténeti czikkei: Visszapillantás Tata multjára és a tatai kegyesrendház s gymnasium története (Tatai gymn. Értesítője 1874-76.), Európa és Ázsia összehasonlító hegy és vizrajza (S.-A.-Ujhelyi gymn. Értesítője 1879.), Zrinyi Miklós a költő (Lévai gymnasium Értesítője 1881.)

Váry Gellért, Huszonöt év 23.

Kegyes-Tanitórend Névtára 1889-91.