Kezdőlap

Cseri János.

Kézirati munkája: Historia rebellionis Rákoczianae scripta 1705-1709. a sárospataki ref. kollegium könyvtárában.